குழந்தைக்கான உணவு வகைகள் | weight achieve meals for child | Dr. Dhanasekhar | SS CHILD CAREகுழந்தைக்கான உணவு வகைகள் | weight achieve meals for child

Dr. Dhanasekhar Kesavelu

physician On-line appointments :

https://www.practo.com/sschildcare

SS Youngster Care4/PC-7 BHARATI SALAI,MOGAPPAIR WEST,NEAR BUHARI HOTEL AND MOGAPPAIR WEST BUS STAND,CHENNAI 37, Landmark : BUHARI HOTEL&MOGAPPAIR WEST DEPOT, Chennai

01.குழந்தைகள் மலசிக்கல் | Youngsters’s constipation downside

02.குழந்தைகளுக்கு தொடையில் ஏற்படும் புண் | Nappy rash in infants downside

03.தாய் பால் முக்கியமா ? | Find out how to Find out how to zero to 12 month

04.குழந்தைகள் உடல் எடை அதிகரிக்க | child weight enhance

05.கொழு கொழு குழந்தை | Youngster growth phases

06.குழந்தைகள் வயிற்றில் பூச்சி | Worms in kids

07.தடுப்பு ஊசியின் பயன்கள் | vaccines for youngsters

08.Find out how to enhance immunity in kids

09.உணவை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் | child consuming meals coaching

10.டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் | Dengue fever | swine flu fevers

11.குழந்தை வளர்ச்சிகள் என்ன | Youngster Progress & Improvement Phases

12.குழந்தைகளுக்கு மலம்கழிக்க பழக்கலாம் | Bathroom Coaching Child’S Potty

13.நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க | enhance immunity in kids

14.காய்ச்சல் வலிப்பு | Febrile convulsion in baby

Dr. Dhanasekhar Kesavelu practises at Apollo Youngsters Hospital in Chennai. Skilled qualification of Dr. Dhanasekhar Kesavelu is MBBS, MRCPCH (UK) , FRCPCH (UK), CCT (UK) . Dr. Dhanasekhar Kesavelu makes a speciality of Gastroenterology.

Fellow of the Royal School of Pediatrics and Youngster Well being (UK), MBBS, Fellowship In Endoscopy, MRCPCH (UK), CCT – Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Vitamin

Pediatrician, Pediatric Gastroenterologist, 20 Years Expertise
Medical Registration Verified

Dr. Dhanasekhar is a Physician educated in Treating Youngsters with Frequent Issues & Youngsters’s Gastrointestinal Issues. He has 18 years expertise in Treating Children with Easy or Complicated Medical Issues.
He additionally works at Apollo Youngsters Hospital, Prashanth Hospitals, Voluntary Well being Companies, as a marketing consultant in paediatric gastroenterology and he gives providers there too!
He’s simple to method physician and he treats kids empathetically greater than sympathetically. He loves and practices his career passionately.
Physician’s easy motto is “I Promise You, That You Will probably be Handled in a Manner, I Myself Would Need to be Handled.’
Hoping to fulfill you quickly

subscribe my youtube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCy03Elzq8mauvk9nc384C7A?sub_confirmation=1

Please follow and like us:
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)